Bekedam

Algemene voorwaarden Catering in Deventer

Cateringin-deventer.nl is een bestelsite. Het hoofdkantoor bevindt zich aan de  Groningerstraat 7, 7418BX Deventer. Wij zijn geregistreerd in het handelsregister. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van Cateringin-deventer.nl. Laatst gewijzigd: 25-03-2015.
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@bekedam.events of naar bovenstaand adres.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:?a. Cateringin-deventer.nl hierna te noemen: ‘Cateringin-deventer’.?b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Cateringin-deventer.nl.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.Cateringin-deventer.nl. 
Na het plaatsen van een bestelling nemen wij contact met u op om uw bestelling door te nemen

3. Bezorging
3.1. Leveringstijden
‘Cateringin-deventer' levert het gehele jaar door. ’Cateringin-deventer’ behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de bestelling op een feestdag vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven, dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijke opdrachtgevers worden de bestellingen afgeleverd bij de receptie, indien aanwezig. ‘Cateringin-deventer’ is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de bestellingen niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de bestellingen bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de bestellingen weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Het afhaalbericht beschrijft dat u de bestellingen dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van bestellingen ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever met spoed willen bestellen, dan adviseren wij telefonisch contact op te nemen op telefoonnummer: 0570 796 050. 

3.4 Bezorgkosten
Afhankelijk van de bezorglocatie en de bestelling is het mogelijk dat wij bezorgkosten in rekening brengen. Wij berekenen niet standaard bezorgkosten. Indien dit wel aan de orde is, nemen wij contact met u op.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.Cateringin-deventer.nl zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling
Via de website van ‘Cateringin-deventer’ dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Tevens wordt de factuur meegestuurd. Betaling vindt plaats in nader overleg: vooraf, bij de bezorging of achteraf.

6. Aansprakelijkheid
‘Cateringin-deventer’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Het kosteloos annuleren van de bestelling is mogelijk tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum. Bij annuleringen tussen de 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met ‘Cateringin-deventer’. De annulering wordt definitief nadat ‘Cateringin-deventer’ u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde bestelling er exact zo uitzien als online getoond.

9. Privacy statement
‘Cateringin-deventer’ gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Cateringin-deventer.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

10. Klachtenafhandeling
Klachten kunt u melden aan info@bekedam.events. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

11. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand.  U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@bekedam.events. ’Cateringin-deventer’ verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

SluitenAkkoord